Teema

Ülempreester

Melkisedeki preesterluse vastutav amet. Väärilised meessoost Kiriku liikmed asetatakse ülempreestriks, kui nad kutsutakse vaiajuhatusse, kõrgemasse nõukogusse või piiskopkonda või kui vaiajuhataja seda vajalikuks peab. Paljud mormooni mehed on ülempreestrid ja see positsioon ei nõua mingit ametlikku väljaõpet.

Igas vaias on üks ülempreestrite kvoorum. Vaiajuhataja on selle kvoorumi juhataja.Igas koguduses on ülempreestrid organiseeritud ülempreestrite gruppi.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.