Teema

Üldkonverents

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmed kogunevad kahel korral aastas nii Salt Lake Citys (Ameerika Ühendriikides) kui ka kogu maailma kohalikes kogudusehoonetes üldkonverentsile. Konverentsi kuus istungit toimuvad igal kevadel ja sügisel eesmärgiga pakkuda liikmetele võimalust saada juhatust Kiriku juhtidelt. Istungid kantakse satelliitülekande vahendusel paljudes eri keeltes kõikjale maailma.

 

 

Iga üldkonverentsi esimene istung on naiste üldkoosolek, mida peetakse laupäeva õhtul nädal enne ülejäänud viit istungit, mis omakorda toimuvad aprilli- ja oktoobrikuu esimesel nädalavahetusel. Naiste üldkoosolek on mõeldud Kiriku naistele ja tüdrukutele alates kaheksandast eluaastast.

 

Aprillis ja oktoobris toimuvad ka kõigile mõeldud kahetunnised istungid – laupäeva hommikune, laupäeva pärastlõunane, pühapäeva hommikune ja pühapäeva pärastlõunane istung. Laupäeva õhtune istung on mõeldud viimse aja pühadest meestele ja noortele meestele, kes hoiavad preesterlust.

 

Paljud viimse aja pühad kogunevad kogu maailmast kokku, et osaleda üldkonverentsil Salt Lake City konverentsikeskuses, mis mahutab kokku 21 000 inimest. Kõigi istungite piletid on tasuta, piletita külastajad saavad pileti järjekorra alusel kohapeal. Need, kellele konverentsikeskuses kohta ei jätku, mahutatakse kuulama templiväljaku lähedal asuvatesse hoonetesse.

 

Kuna enamik Kiriku 15-miljonilisest liikmeskonnast kohapeale konverentsist osa saama ei mahu, toimuvad 102 riigis, rohkem kui 80 keeles ja enam kui 7400 kogudusehoones konverentsi kuuest koosolekust satelliitülekanded. Hiljem tõlgitakse koosolekud kokku 94 keelde. Lisaks kannab Kirik koosolekuid otse üle ka veebilehel LDS.org ja YouTube´is kanalitel LDS General Conference ja Mormon Channel.

 

Konverentsil kõnelevad Kiriku juhid erinevatel vaimsetel teemadel. Kõned on suunatud nii viimse aja pühadele kui ka valitsus-, usu-, ja kogukonna esindajatele ning teistele külalistele. Üheks kõnelejaks on ka Kiriku ülemaailmne juht, president Thomas S. Monson, ja tema nõuandjad Esimeses Presidentkonnas, mis on Kiriku juhtorgan. Kõnesid peavad ka Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikmed ja muud juhid.

 

Kõnedes käsitletakse üldjuhul evangeeliumi põhimõtteid või tänapäeva olulisi teemasid ning kõnelejad julgustavad üksikisikuid ja perekondi järgima Jeesust Kristust.

 

Pärast konverentsi avaldatakse kõned veebilehel LDS.org ja trükitakse ära Kiriku ajakirjas Liahona, et liikmed saaksid neid lugeda ja uurida.

 

Konverentsi istungite muusika kõlab Mormooni Tabernaaklikoorilt ja teistelt Kiriku kooridelt ning organistidelt, kaasa laulab ka kogudus. Muusikaga rõhutatakse evangeeliumi teemasid.

 

Kiriku juhid on viinud üldkonverentse läbi alates aastast 1830, mil Joseph Smith Kiriku asutas. Esimesest konverentsist võttis osa 30 ristitud liiget ning peale nende veel Kirikuga tutvujad. Tänapäeval tõlgitakse konverentse üheaegselt rohkem kui üheksakümnesse keelde, et need jõuaksid kogu suure ja kasvava rahvusvahelise liikmeskonnani.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.