Pressiteade

Õde Neill F. Marriott kõneles ÜRO istungjärgul naiste rollist

Õde Neill F. Marriott kõneles 24. märtsil 2016 ÜRO Naiste Staatuse Komisjoni 60. istungjärgul naiste rollist.

Õde Neill F. Marriott, kes on Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Noorte Naiste organisatsiooni üldjuhatuses teine nõuandja, kõneles 24. märtsil 2016 New York Citys toimunud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Naiste Staatuse Komisjoni 60. istungjärgul.

Oma kõnes, mille pealkirjaks oli „Noortest naistest maailmatasemel juhtide kujundamine, tehes sellega algust emarolli tasandilt”, loetles ta, kuidas ühiskonna eri sektorid võivad toetada emarolli ja aidata tüdrukutel saavutada oma täit potentsiaali. Tuues välja, milline on selles protsessis religiooni roll, näitas õde Marriott, kuidas religioon üldiselt ja eriti Kiriku Noorte Naiste programm tõstab noorte naiste enesehinnangut, annab kindlustunnet seista oma usuliste tõekspidamiste eest ning võimet anda seda enesekindlust edasi ka oma tütardele.

Ta arutles ka selle üle, kuidas tugevad perekonnad tugevdavad kogukondi, linnu, rahvaid ja kogu maailma. Teised kõnelejad keskendusid humanitaarabile, kogukondade ettevõtlikkusele ja tütarde perspektiivile. Istungjärgust võttis osa sada inimest, kes esindasid mittetulundusühinguid kõikjalt maailmast.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.