Pressiteade

Pariisi tempel Prantsusmaal on pühitsetud

Prantsusmaa esimene tempel on saja viiekümne kuues tempel maailmas

President Henry B. Eyring, esimene nõuandja Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Esimeses Presidentkonnas, pühitses Pariisi templi Prantsusmaal 21. mail 2017. Tegemist on Prantsusmaa esimese templiga ja saja viiekümne kuuenda templiga maailmas.

 

Enne pühitsemist viis president Eyring läbi sümboolse kombetalituse, millega antakse teada, et ehitamine on lõpetatud ja uus tempel on valmis pühitsemiseks.

Koos president Eyringiga osalesid üritusel vanem Neil L. Andersen Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist, Templiosakonna tegevdirektor vanem Larry Y. Wilson, Kiriku Euroopa piirkonna juhataja vanem Paul V. Johnson ja Kiriku juhtpiiskop Gérald Caussé.

Piiskop Caussé selgitas, et templi pühitsemise juurde kuulub nurgakivitseremoonia. Nurgakivi taha on talletatud ajalooürikud ning Prantsusmaa kirikuliikmete mälestusesemed ja tunnistused. „Need on teie tunnistused,” sõnas piiskop Caussé. „Templi püstitamine siia on kaunis sündmus.”

President Thomas S. Monson teavitas Pariisi templi ehitamise plaanist 15. juulil 2011.

„See on nagu unistuse täitumine,” kuulutas piiskop Caussé, kes on sündinud Prantsusmaal Bordeaux’ linnas. Ta on naasnud Prantsusmaale mitu korda templi ehitamise järele vaatama. „Oleme teinud arhitektidega lähedast koostööd, et templist saaks selle piirkonna tuletorn,” sõnas ta. „Tempel on täielikus kooskõlas ümbruskonnaga. Me tahame, et tempel ei õnnistaks ainuüksi liikmeid, vaid oleks kasuks tervele kogukonnale.”

Templi fasaad on kaetud soojatoonilise Portugalist pärit lubjakiviga, mis sarnaneb selle piirkonna majade ehitamisel kasutatud materjaliga, andes hoonele suursuguse ja väärika hõnguse.

Vanem Andersen ütles: „Tempel on ilus näide kaunist arhitektuurist, mis vastab prantslastele omastele kõrgetele kvaliteedinõuetele.”

20. mail aset leidnud pühitsemise eelõhtul nautisid Kiriku juhid etendust, kus üle tuhande noore viimse aja püha kandsid laulude ja tantsude vahendusel ette Kiriku ajaloo Prantsusmaal ja avaldasid austust selle maa teerajajatele. Pealkirja „Nõnda paistku teie valgus” kandnud kultuuripidustust peeti Prantsusmaa riiklikul velodroomil, mis asub Saint-Quentin-en-Yvelines’ linna lähedal.

President Eyring ütles: „Pühitsemistega avaneb noortele suurepärane võimalus suurendada oma usku templist lähtuvatesse õnnistustesse. Nendel pidustustel esinevad noored, kuna me loodame, et see seab neid ootama südames päeva, mil nad saavad tulla ise templisse.”

Prantsusmaa rohkem kui sajas koguduses on hetkel ligikaudu 38 000 Kiriku liiget, kellest paljud on teise, kolmanda ja neljanda põlve viimse aja pühad.

Esimene misjonär saabus Prantsusmaale 1849. aastal ja 1850. aastal asutati väike kogudus. Praegu teenivad misjonärid selles riigis kahel misjonil.

Kolm nädalat kestnud lahtiste uste päevadel külastas templit ja käis seal ringkäigul 47 500 inimest, teiste seas vaimulikkond, kogukonna juhid ja templi läheduses elavad inimesed, aga ka Kiriku liikmed.

Viimse aja pühade templid erinevad kogudusehoonetest, kuhu liikmed kogunevad pühapäevasteks jumalateenistusteks. Templeid peetakse Issanda kodadeks, kus Jeesuse Kristuse õpetused leiavad kinnitust abielu sõlmimise, ristimise ja muude talituste kaudu, mis liidavad pered igavikuks. Nendes hoonetes saavad inimesed lisateadmisi elu eesmärgi kohta ning sõlmivad lepinguid teenida Jeesust Kristust ja oma ligimest.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.