Pressiteade

Kiriku liikmeid innustatakse aitama pagulasi

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmeid innustatakse aitama pagulasi kogu maailmas. Kiriku kõrgeim valitsusorgan Esimene Presidentkond saatis 27. oktoobril 2015 Kiriku juhtidele kirja, millele oli kirjutanud alla president Thomas S. Monson ja tema nõuandjad president Henry B. Eyring ja president Dieter F. Uchtdorf.

See kiri on kavas ette lugeda kõikjal maailmas sakramendikoosolekute ajal, mis on Kiriku kohalikel tasanditel toimuv pühapäevane jumalateenistus.

„Me jälgime suure murega seda, kuidas miljonid kogu maailmas oma kodust põgenevad, et otsida pelgupaika tsiviilkonfliktide ja muude raskuste eest,” seisab selles kirjas.

Kirjas selgitatakse, et Kirik toetab migrante ja põgenikke paljudes riikides „tänu liikmete heldele abile”.

Mormoonid on aidanud Lähis-Ida põgenikke juba rohkem kui kümme aastat, varustades Jordaania, Liibanoni, Türgi ja Süüria põgenikke sadade tuhandete tekkide, riideesemete, esmaabiks vajalike ravimite, toidu ja muude vahenditega.

Vastusena hiljuti Euroopas puhkenud kriisile otsustas Kirik septembris toetada kodust välja aetud perekondi veel lisaks viie miljoni dollariga.

Kiri jätkub: „Liikmed võivad annetada Kiriku humanitaarabifondi, kasutades selleks kümnise ja muude annetuste sedelit. Me kutsume Kiriku üksusi, perekondi ja üksikisikuid üles võtma võimaluse korral osa kohalikest põgenike aitamise projektidest.

Issand õnnistagu teid, kui te abivajajaid Kristuse eeskujul teenite,” seisab kirja lõpus.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.